ລ່າງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແມ່ນລົມ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຟີນິເຈີຄອງ

No ສໍາຄັນທ່ານມີມືໃຫມ່ຫລືຜູ້ນໍາເຂົ້າມີປະສົບການ, ທ່ານຈະຊອກຫາທີ່ຖືກຕ້ອງແລະມີຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນໃນຄອງເຟີນິເຈີທີ່ຂ້ອນຂ້າງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.